User Tools

Site Tools


0290400917-000917escamps-lot

Escamps

Escamps trên bản đồ Pháp
Escamps

Escamps

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Lalbenque Xã (thị) trưởng Laurent Moles
(2008–2014) Thống kê Độ cao 235–302 m (771–991 ft) Diện tích đất1 12,11 km2 (4,68 sq mi) Nhân khẩu2 150  (2007)  - Mật độ 12 /km2 (31 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46091/ 46230 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0290400917-000917escamps-lot.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)