User Tools

Site Tools


0290002014-002014montbrison-loire

Montbrison

Montbrison collegiale.JPG
Montbrison trên bản đồ Pháp
Montbrison

Montbrison

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Montbrison Xã (thị) trưởng Philippe Weyne
(2001–2008) Thống kê Độ cao 370–552 m (1.214–1.811 ft)
(bình quân 399 m/1.309 ft) Diện tích đất1 16,33 km2 (6,31 sq mi) Nhân khẩu2 14.589  (1999)  - Mật độ 893 /km2 (2.310 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42147/ 42600 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0290002014-002014montbrison-loire.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)