User Tools

Site Tools


0288401716-001716le-chambon-feugerolles

Le Chambon-Feugerolles

Huy hiệu của Le Chambon-Feugerolles
Le Chambon-Feugerolles trên bản đồ Pháp
Le Chambon-Feugerolles

Le Chambon-Feugerolles

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Le Chambon-Feugerolles Xã (thị) trưởng Jean-François Barnier
(1995–2008) Thống kê Độ cao 464–849 m (1.522–2.785 ft)
(bình quân 496 m/1.627 ft) Diện tích đất1 17,51 km2 (6,76 sq mi) Nhân khẩu2 14.270  (2005)  - Mật độ 815 /km2 (2.110 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42044/ 42500 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0288401716-001716le-chambon-feugerolles.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)