User Tools

Site Tools


0288201340-001340halgerda-graphica

Halgerda graphica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
Liên họ (superfamilia) Doridoidea
(không phân hạng)

nhánh Heterobranchia
nhánh Euthyneura
nhánh Nudipleura
nhánh Nudibranchia
nhánh Euctenidiacea

nhánh Doridacea
Họ (familia) Dorididae
Chi (genus) Halgerda
Loài (species) H. graphica
Danh pháp hai phần
Halgerda graphica
Basedow & Hedley, 1905

Halgerda graphica là một loài sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Dorididae.

  • Fahey S. J. & Gosliner T. M. (2003). "Redescription of Halgerda graphica Basedow và Hedley, 1905 with observations on external morphological variation within selected species of Halgerda (Mollusca, Nudibranchia)". Proceedings of the California Academy of Sciences 54: 393-406. PDF.
0288201340-001340halgerda-graphica.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)