User Tools

Site Tools


0287400929-000929espagnac-sainte-eulalie

Espagnac-Sainte-Eulalie

Espagnac.jpg Espagnac-Sainte-Eulalie, l’abbaye.
Espagnac-Sainte-Eulalie trên bản đồ Pháp
Espagnac-Sainte-Eulalie

Espagnac-Sainte-Eulalie

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Livernon Xã (thị) trưởng Martine Benet Bagreaux
(2001–2008) Thống kê Độ cao 161–426 m (528–1.398 ft) Diện tích đất1 9,75 km2 (3,76 sq mi) Nhân khẩu2 82  (2006)  - Mật độ 8 /km2 (21 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46093/ 46320 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0287400929-000929espagnac-sainte-eulalie.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)