User Tools

Site Tools


0287202010-002010montagny-loire

Montagny

Montagny trên bản đồ Pháp
Montagny

Montagny

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Perreux Xã (thị) trưởng Said Exbraya
(2008–2014) Thống kê Độ cao 316–542 m (1.037–1.778 ft)
(bình quân 490 m/1.610 ft) Diện tích đất1 25,57 km2 (9,87 sq mi) Nhân khẩu2 1.105  (2009)  - Mật độ 43 /km2 (110 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42145/ 42840 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0287202010-002010montagny-loire.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)