User Tools

Site Tools


0287100522-000522chamb-uf-loire

Chambœuf

Chambœuf trên bản đồ Pháp
Chambœuf

Chambœuf

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Galmier Xã (thị) trưởng André Charbonnier
(2001–2008) Thống kê Độ cao 366–545 m (1.201–1.788 ft)
(bình quân 431 m/1.414 ft) Diện tích đất1 11,12 km2 (4,29 sq mi) Nhân khẩu2 1.358  (1999)  - Mật độ 122 /km2 (320 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42043/ 42330 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0287100522-000522chamb-uf-loire.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)