User Tools

Site Tools


0286500920-000920escot

Escot

Escot trên bản đồ Pháp
Escot

Escot

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Oloron-Sainte-Marie Tổng Accous Xã (thị) trưởng Patrick Mousquès
(2008–2014) Thống kê Độ cao 290–1.817 m (951–5.961 ft) Diện tích đất1 22,66 km2 (8,75 sq mi) Nhân khẩu2 124  (2006)  - Mật độ 5 /km2 (13 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64206/ 64490 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0286500920-000920escot.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)