User Tools

Site Tools


0286301928-001928masclat

Masclat

Masclat trên bản đồ Pháp
Masclat

Masclat

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Gourdon Tổng Payrac Xã (thị) trưởng Serge Combroux
(2001–2008) Thống kê Độ cao 112–206 m (367–676 ft)
(bình quân 183 m/600 ft) Diện tích đất1 10,02 km2 (3,87 sq mi) Nhân khẩu2 292  (1999)  - Mật độ 29 /km2 (75 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46186/ 46350 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0286301928-001928masclat.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)