User Tools

Site Tools


0286100481-000481cazals-lot

Cazals

Cazals trên bản đồ Pháp
Cazals

Cazals

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Cazals Xã (thị) trưởng Thierry Martin
(2008–2014) Thống kê Độ cao 157–324 m (515–1.063 ft)
(bình quân 177 m/581 ft) Diện tích đất1 10,57 km2 (4,08 sq mi) Nhân khẩu2 576  (1999)  - Mật độ 54 /km2 (140 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46066/ 46250 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0286100481-000481cazals-lot.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)