User Tools

Site Tools


0285902592-002592saint-just-la-pendue

Saint-Just-la-Pendue

Saint-Just-la-Pendue trên bản đồ Pháp
Saint-Just-la-Pendue

Saint-Just-la-Pendue

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Symphorien-de-Lay Xã (thị) trưởng Guy Fabre
(2001–2008) Thống kê Độ cao 428–637 m (1.404–2.090 ft)
(bình quân 590 m/1.940 ft) Diện tích đất1 19,88 km2 (7,68 sq mi) Nhân khẩu2 1.420  (1999)  - Mật độ 71 /km2 (180 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42249/ 42540 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0285902592-002592saint-just-la-pendue.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)