User Tools

Site Tools


0285600523-000523chambles

Chambles

Chambles trên bản đồ Pháp
Chambles

Chambles

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Just-Saint-Rambert Xã (thị) trưởng Pierre Giraud
(2001–2008) Thống kê Độ cao 360–741 m (1.181–2.431 ft)
(bình quân 640 m/2.100 ft) Diện tích đất1 18,9 km2 (7,3 sq mi) Nhân khẩu2 870  (2005)  - Mật độ 46 /km2 (120 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42042/ 42170 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0285600523-000523chambles.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)