User Tools

Site Tools


0284802800-002800synanthedon-flavipectus

Synanthedon flavipectus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Sesiidae
Chi (genus) Synanthedon
Loài (species) S. flavipectus
Danh pháp hai phần
Synanthedon flavipectus
(Hampson, 1910)[1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Ichneumenoptera flavipectus Hampson, 1910

Synanthedon flavipectus là một loài bướm đêm thuộc họ Sesiidae. Nó được biết đến ở Ghana.

  1. ^ Afro Moths
0284802800-002800synanthedon-flavipectus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)