User Tools

Site Tools


0284402591-002591saint-just-en-chevalet

Saint-Just-en-Chevalet

Saint-Just-en-Chevalet trên bản đồ Pháp
Saint-Just-en-Chevalet

Saint-Just-en-Chevalet

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Just-en-Chevalet Xã (thị) trưởng Pascal Poncet
(2008–2014) Thống kê Độ cao 556–983 m (1.824–3.225 ft)
(bình quân 630 m/2.070 ft) Diện tích đất1 29,19 km2 (11,27 sq mi) Nhân khẩu2 1.209  (2009)  - Mật độ 41 /km2 (110 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42248/ 42430 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0284402591-002591saint-just-en-chevalet.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)