User Tools

Site Tools


0284301964-001964merle-leignec

Merle-Leignec

Merle-Leignec trên bản đồ Pháp
Merle-Leignec

Merle-Leignec

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Bonnet-le-Château Xã (thị) trưởng Marc Beyssac
(2001–2008) Thống kê Độ cao 660–994 m (2.165–3.261 ft)
(bình quân 1.000 m/3.300 ft) Diện tích đất1 16,17 km2 (6,24 sq mi) Nhân khẩu2 235  (1999)  - Mật độ 15 /km2 (39 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42142/ 42380 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0284301964-001964merle-leignec.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)