User Tools

Site Tools


0283102748-002748sougy

Sougy

Sougy trên bản đồ Pháp
Sougy

Sougy

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Orléans Tổng Artenay Xã (thị) trưởng Patrice Arrachart
(2008–2014) Thống kê Độ cao 121–134 m (397–440 ft) Diện tích đất1 28,25 km2 (10,91 sq mi) Nhân khẩu2 844  (2006)  - Mật độ 30 /km2 (78 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45313/ 45410 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0283102748-002748sougy.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)