User Tools

Site Tools


0282701926-001926mars-loire

Mars

Mars trên bản đồ Pháp
Mars

Mars

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Charlieu Xã (thị) trưởng Evelyne Rivollier
(2008–) Thống kê Độ cao 331–592 m (1.086–1.942 ft)
(bình quân 390 m/1.280 ft) Diện tích đất1 12,03 km2 (4,64 sq mi) Nhân khẩu2 551  (1999)  - Mật độ 46 /km2 (120 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42141/ 42750 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0282701926-001926mars-loire.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)