User Tools

Site Tools


0281602738-002738solterre

Solterre

Solterre trên bản đồ Pháp
Solterre

Solterre

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Montargis Tổng Amilly Xã (thị) trưởng Jean-Paul Billault
(2001–2008) Thống kê Độ cao 96–115 m (315–377 ft) Diện tích đất1 9,80 km2 (3,78 sq mi) Nhân khẩu2 477  (2006)  - Mật độ 49 /km2 (130 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45312/ 45700 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0281602738-002738solterre.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)