User Tools

Site Tools


0279800516-000516chalain-le-comtal

Chalain-le-Comtal

Chalain-le-Comtal trên bản đồ Pháp
Chalain-le-Comtal

Chalain-le-Comtal

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Montbrison Xã (thị) trưởng Lucien Chapot
(2001–2008) Thống kê Độ cao 338–383 m (1.109–1.257 ft)
(bình quân 380 m/1.250 ft) Diện tích đất1 18,36 km2 (7,09 sq mi) Nhân khẩu2 454  (1999)  - Mật độ 25 /km2 (65 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42038/ 42600 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0279800516-000516chalain-le-comtal.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)