User Tools

Site Tools


0278900618-000618comiac

Comiac

Comiac trên bản đồ Pháp
Comiac

Comiac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Figeac Tổng Canton of Sousceyrac Xã (thị) trưởng Jean-Philippe Colomb-Delsuc
(2008–2014) Thống kê Độ cao 171–621 m (561–2.037 ft)
(bình quân 515 m/1.690 ft) Diện tích đất1 29,27 km2 (11,30 sq mi) Nhân khẩu2 252  (1999)  - Mật độ 9 /km2 (23 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46071/ 46190 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0278900618-000618comiac.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)