User Tools

Site Tools


0278802705-002705sermaises

Sermaises

Sermaises trên bản đồ Pháp
Sermaises

Sermaises

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Pithiviers Tổng Malesherbes Xã (thị) trưởng James Bruneau
(2001–2008) Thống kê Độ cao 104–139 m (341–456 ft) Diện tích đất1 21,25 km2 (8,20 sq mi) Nhân khẩu2 1.586  (2006)  - Mật độ 75 /km2 (190 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45310/ 45300 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0278802705-002705sermaises.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)