User Tools

Site Tools


0278401712-001712le-bouchet-mont-charvin

Bouchet

Bouchet trên bản đồ Pháp
Bouchet

Bouchet

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Annecy Tổng Thônes Xã (thị) trưởng Thérèse Lanaud
(2008–2014) Thống kê Độ cao 745–2.407 m (2.444–7.897 ft) Diện tích đất1 18,52 km2 (7,15 sq mi) Nhân khẩu2 239  (2006)  - Mật độ 13 /km2 (34 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74045/ 74230 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0278401712-001712le-bouchet-mont-charvin.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)