User Tools

Site Tools


0277800623-000623concor-s

Concorès

Concorès trên bản đồ Pháp
Concorès

Concorès

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Gourdon Tổng Saint-Germain-du-Bel-Air Xã (thị) trưởng Marie-Rose Souques
(2001–2008) Thống kê Độ cao 150–365 m (492–1.198 ft)
(bình quân 317 m/1.040 ft) Diện tích đất1 19 km2 (7,3 sq mi) Nhân khẩu2 295  (1999)  - Mật độ 16 /km2 (41 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46072/ 46310 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0277800623-000623concor-s.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)