User Tools

Site Tools


0276801532-001532jatxou

Jatxou

Jatxou trên bản đồ Pháp
Jatxou

Jatxou

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Bayonne Tổng Ustaritz Xã (thị) trưởng Alain Castaing
(2008–2014) Thống kê Độ cao 7–175 m (23–574 ft)
(bình quân 79 m/259 ft) Diện tích đất1 13,95 km2 (5,39 sq mi) Nhân khẩu2 1.001  (2006)  - Mật độ 72 /km2 (190 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64282/ 64480 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0276801532-001532jatxou.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)