User Tools

Site Tools


0276502393-002393pseudoxyptilus

Pseudoxyptilus là một chi bướm đêm thuộc họ Pterophoridae chỉ có một loài, Pseudoxyptilus secutor, có ở Nam Phi.

Sải cánh khoảng 17–19 mm. Cánh trước có màu trắng nâu và cánh sau màu nâu nhạt.

0276502393-002393pseudoxyptilus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)