User Tools

Site Tools


0275901911-001911marcoux-loire

Marcoux

Marcoux trên bản đồ Pháp
Marcoux

Marcoux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Boën Xã (thị) trưởng Jean-Bernard Roche
(2001–2008) Thống kê Độ cao 394–777 m (1.293–2.549 ft)
(bình quân 500 m/1.600 ft) Diện tích đất1 15,3 km2 (5,9 sq mi) Nhân khẩu2 564  (1999)  - Mật độ 37 /km2 (96 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42136/ 42130 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0275901911-001911marcoux-loire.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)