User Tools

Site Tools


0275800501-000501cezay

Cezay

Cezay trên bản đồ Pháp
Cezay

Cezay

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Boën Xã (thị) trưởng Hubert Coudour
(2008–2014) Thống kê Độ cao 419–714 m (1.375–2.343 ft)
(bình quân 640 m/2.100 ft) Diện tích đất1 10,52 km2 (4,06 sq mi) Nhân khẩu2 157  (1999)  - Mật độ 15 /km2 (39 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42035/ 42130 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0275800501-000501cezay.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)