User Tools

Site Tools


0275401533-001533jaxu

Jaxu

Jaxu Maison.JPG Traditional house
Jaxu trên bản đồ Pháp
Jaxu

Jaxu

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Bayonne Tổng Saint-Jean-Pied-de-Port Xã (thị) trưởng Bernard Aldacourrou
(2001–2008) Thống kê Độ cao 179–555 m (587–1.821 ft)
(bình quân 253 m/830 ft) Diện tích đất1 10,65 km2 (4,11 sq mi) Nhân khẩu2 142  (2006)  - Mật độ 13 /km2 (34 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64283/ 64220 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0275401533-001533jaxu.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)