User Tools

Site Tools


0274502582-002582saint-jean-soleymieux

Saint-Jean-Soleymieux

Saint-Jean-Soleymieux trên bản đồ Pháp
Saint-Jean-Soleymieux

Saint-Jean-Soleymieux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Jean-Soleymieux Xã (thị) trưởng Henri Clairet Thống kê Độ cao 699–1.204 m (2.293–3.950 ft)
(bình quân 743 m/2.438 ft) Diện tích đất1 16,47 km2 (6,36 sq mi) Nhân khẩu2 726  (1999)  - Mật độ 44 /km2 (110 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42240/ 42560 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0274502582-002582saint-jean-soleymieux.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)