User Tools

Site Tools


0274401910-001910marclopt

Marclopt

Marclopt trên bản đồ Pháp
Marclopt

Marclopt

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Feurs Xã (thị) trưởng Christian Bernard (PR)
(2008–2014) Thống kê Độ cao 335–363 m (1.099–1.191 ft)
(bình quân 352 m/1.155 ft) Diện tích đất1 8,43 km2 (3,25 sq mi) Nhân khẩu2 359  (1999)  - Mật độ 43 /km2 (110 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42135/ 42210 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0274401910-001910marclopt.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)