User Tools

Site Tools


0273801551-001551juran-on

Jurançon

Jurançon trên bản đồ Pháp
Jurançon

Jurançon

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Pau Tổng Jurançon
(chef-lieu) Xã (thị) trưởng Michel Bernos
(2008–2014) Thống kê Độ cao 159–365 m (522–1.198 ft)
(bình quân 177 m/581 ft) Diện tích đất1 18,78 km2 (7,25 sq mi) Nhân khẩu2 6.937  (2006)  - Mật độ 369 /km2 (960 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64284/ 64110 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0273801551-001551juran-on.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)