User Tools

Site Tools


0273501767-001767leyme

Leyme

Leyme trên bản đồ Pháp
Leyme

Leyme

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Lacapelle-Marival Xã (thị) trưởng Pierre Martinez
(2008–2014) Thống kê Độ cao 407–616 m (1.335–2.021 ft)
(bình quân 450 m/1.480 ft) Diện tích đất1 10,16 km2 (3,92 sq mi) Nhân khẩu2 943  (1999)  - Mật độ 93 /km2 (240 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46170/ 46120 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0273501767-001767leyme.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)