User Tools

Site Tools


0273300673-000673corn-lot

Corn

Corn trên bản đồ Pháp
Corn

Corn

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Livernon Xã (thị) trưởng Michel Bories
(2001–2008) Thống kê Độ cao 163–424 m (535–1.391 ft)
(bình quân 159 m/522 ft) Diện tích đất1 15,26 km2 (5,89 sq mi) Nhân khẩu2 157  (1999)  - Mật độ 10 /km2 (26 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46075/ 46100 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0273300673-000673corn-lot.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)